Voor B2B Workconcepts heeft 2Business (in korte tijd) hun logo, huisstijl en website ontworpen en ontwikkeld.

De oplossing die gevonden wordt zal altijd maatwerk blijken, toegesneden op de wensen van de opdrachtgever. In de eenvoudigste variant ondersteunt B2B Work Concepts in het realiseren van een werkgeverschap waarin de opdrachtgever alle uitvoerende taken, zoals werving & selectie, personeelszorg, verzuimbegeleiding en trainingen zelf uitvoert.

Deel dit artikel: